ugzambrow

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Zambrów pilnie poszukuje pracownika do pracy na stanowisku ds. księgowości oświatowej. Zatrudnienie na tym stanowisku dokonywane jest na umowę o pracę na czas określony (na zastępstwo – na okres około 1 roku) i nie jest związane z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Mile widziane są osoby z doświadczeniem pracowniczym na podobnym stanowisku (może być osoba pobierająca świadczenie emerytalne lub rentowe). Urząd Gminy Zambrów oferuje atrakcyjne warunki płacowe.

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej placówek oświaty;
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu jednostek oświatowych ich analiz oraz sporządzanie innych sprawozdań z zakresu środków trwałych;
 • sprawdzanie rachunków placówek oświaty pod względem formalnym i rachunkowym oraz przygotowywanie rachunków do wypłat;
 • dekretowanie oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych (wydatki i dochody budżetowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • księgowanie wydatków i dochodów budżetowych oraz funduszu świadczeń socjalnych placówek oświatowych oraz ich uzgadnianie;
 • nanoszenie planów zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych jednostkach oświaty;
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej placówek oświaty w ujęciu okresowym i rocznym;
 • współdziałanie przy opracowywaniu projektów budżetów placówek oświaty, bieżąca analiza ich realizacji i aktualizacja;
 • ewidencja i rozliczanie należności jednostek oświaty;
 • zamykanie i przeksięgowywanie kont wynikowych na dzień 31.12 i ustalanie wyniku finansowego oraz sporządzanie protokołów weryfikacji kont na koniec danego roku;
 • kontrola prawidłowości ewidencji wydatków i dochodów placówek oświaty oraz porównywanie z planami finansowymi;
 • księgowanie przychodów i rozchodów środków trwałych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, pomocy naukowych (konto 011, 013, 014, 020), prowadzenie ewidencji środków trwałych placówek oświaty;
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych, przedmiotów niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych (konto 071, 072) placówek oświaty;
 • organizacja przeprowadzania inwentaryzacji oraz jej rozliczanie w formie spisu z natury zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych placówek oświaty.

Szczegółowych informacji na temat warunków zatrudnienia udzielają osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3:

 1. Jarosław Kos – Wójt Gminy Zambrów (pok. Nr 19)
 2. Dorota Waszkiewicz – Skarbnik Gminy Zambrów (pok. Nr 11)
 3. Bogdan Pac – Sekretarz Gminy Zambrów (pok. Nr 19)

Informację można również uzyskać pod nr tel.: (86) 271 46 16

                                                                                                    Wójt Gminy Zambrów

                                                                                                          Jarosław Kos


Data wytworzenia: 2019-11-19 13:28 Autor: Bogdan Pac Data publikacji: 2019-11-19 13:28 Osoba udostępniająca na stronie: Mariusz Kulesza Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-19 Osoba modyfikująca: Mariusz Kulesza

Oświata

Data stworzenia : 2018-01-24 13:21 Autor : ugzambrow Data publikacji : 2018-01-24 13:21 Osoba udostępniająca na stronie : ugzambrow Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-26 20:32 Osoba modyfikująca : Mariusz Kulesza