ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego kanalizacja kablowa rz. Brok Mały obręb Stary Skarżyn" stworzono dnia: 2019-05-21 08:15 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego placów zabaw(z urządzeniami siłowymi) oraz boisk sportowych na terenie gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2019-05-20 13:00 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zawiadomienie- pozwolenie wodnoprawne -budowa drogi ekspresowej S61 wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63" stworzono dnia: 2019-05-20 07:25 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie operatów szacunkowych" stworzono dnia: 2019-05-17 13:50 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia drogi i doświetlenia przejścia dla pieszych na odcinku DK 66 w miejscowości Stary Laskowiec na terenie gminy Zambrów"." zmieniono dnia: 2019-05-17 13:46 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego placów zabaw(z urządzeniami siłowymi) oraz boisk sportowych na terenie gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2019-05-17 12:40 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2019-05-17 10:22 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na zakup i montaż lamp oświtlenia ulicznego na terenie gminy Zambrów" stworzono dnia: 2019-05-17 09:55 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego" stworzono dnia: 2019-05-16 11:32 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2019-05-16 10:33 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na budowę obiektu rekreacyjnego w miejscowości Zaręby-Kramki" zmieniono dnia: 2019-05-16 10:32 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na budowę obiektu rekreacyjnego w miejscowości Zaręby-Kramki" stworzono dnia: 2019-05-14 12:08 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Strategie i Programy" zmieniono dnia: 2019-05-14 08:06 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Strategia rozwoju Gminy Zambrów na lata 2016-2020" zmieniono dnia: 2019-05-14 07:15 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" zmieniono dnia: 2019-05-14 07:14 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Strategia rozwoju Gminy Zambrów na lata 2016-2020" zmieniono dnia: 2019-05-14 07:10 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Strategia rozwoju Gminy Zambrów na lata 2016-2020" zmieniono dnia: 2019-05-14 07:09 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" zmieniono dnia: 2019-05-14 07:06 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" zmieniono dnia: 2019-05-14 07:05 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" zmieniono dnia: 2019-05-14 07:04 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" zmieniono dnia: 2019-05-14 07:04 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" zmieniono dnia: 2019-05-14 07:03 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" zmieniono dnia: 2019-05-14 06:53 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Nieodpłatna pomoc prawna" zmieniono dnia: 2019-05-13 12:16 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Nieodpłatna pomoc prawna" stworzono dnia: 2019-05-13 12:14 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na "Przebudowę- przedłużenie istniejacego przepustu ramowego na ceiku wodnym, rz. Prątnik w miejscowości Stare Wądołki, gmina Zambrów" zmieniono dnia: 2019-05-11 22:26 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na "Przebudowę- przedłużenie istniejacego przepustu ramowego na ceiku wodnym, rz. Prątnik w miejscowości Stare Wądołki, gmina Zambrów" zmieniono dnia: 2019-05-11 22:25 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Postanowienie Nr 146/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 10 maja 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych powołanych w gm. Zambrów" stworzono dnia: 2019-05-11 22:24 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2019-05-10 14:43 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na "Przebudowę- przedłużenie istniejacego przepustu ramowego na ceiku wodnym, rz. Prątnik w miejscowości Stare Wądołki, gmina Zambrów" zmieniono dnia: 2019-05-10 14:42 przez: Mariusz Kulesza
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :