ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wądołki – Bućki, gm. Zambrów”" zmieniono dnia: 2020-09-28 11:59 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: "Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych administrowanych przez gminę Zambrów w sezonie zimowym 2020/2021"" zmieniono dnia: 2020-09-25 08:46 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - przebudowa drogi gminnej nr 106075B w miejscowości Nowy Laskowiec" zmieniono dnia: 2020-09-25 08:45 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zaoytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Przegląd roczny dróg i mostów będących w zarzadzie Gminy Zambrów wraz z aktualizacją ewidencji dróg"" stworzono dnia: 2020-09-24 12:04 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kładki pieszej stanowiącej przejście przez rzekę Jabłonkę w miejscowości Nagórki-Jabłoń" stworzono dnia: 2020-09-24 11:36 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 191/XIV/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Gminę Zambrów w organach Stowarzyszenia pod nazwą Łomżyńskie Forum Samorządowe." stworzono dnia: 2020-09-23 13:38 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 190/XIV/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Zambrów do Stowarzyszenia pod nazwą Łomżyńskie Forum Samorządowe." stworzono dnia: 2020-09-23 13:37 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 189/XIV/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 17 września 2020 r. " stworzono dnia: 2020-09-23 13:14 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 188/XIV/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu." stworzono dnia: 2020-09-23 13:12 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 187/XIV/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Długobórz." stworzono dnia: 2020-09-23 13:11 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 186/XIV/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody." stworzono dnia: 2020-09-23 13:11 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 185/XIV/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych." stworzono dnia: 2020-09-23 13:10 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 184/XIV/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Poryte-Jabłoń”." stworzono dnia: 2020-09-23 13:10 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 183/XIV/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2020." stworzono dnia: 2020-09-23 13:09 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 182/XIV/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2020-2023." stworzono dnia: 2020-09-23 13:08 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 128/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 22 września 2020 r. w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Gminy Zambrów za 2019 r." stworzono dnia: 2020-09-23 13:06 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 127/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW" stworzono dnia: 2020-09-23 13:05 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 126/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 1 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom i niektórym pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych." stworzono dnia: 2020-09-23 13:04 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 125/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW " stworzono dnia: 2020-09-23 13:04 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.17.2020" stworzono dnia: 2020-09-23 13:01 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia prac geodezyjnych" stworzono dnia: 2020-09-22 10:24 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "„Roboty budowlane przy budynku remizy OSP w Starym Skarżynie”" zmieniono dnia: 2020-09-21 09:30 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Zambrów i jednostek organizacyjnych Gminy Zambrów w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r."" zmieniono dnia: 2020-09-18 13:19 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przebudowa drogi gminnej nr 106075B w miejscowości Nowy Laskowiec, gmina Zambrów" zmieniono dnia: 2020-09-17 14:22 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: "Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych administrowanych przez gminę Zambrów w sezonie zimowym 2020/2021"" stworzono dnia: 2020-09-17 11:55 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: „Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych administrowanych przez gminę Zambrów w sezonie zimowym 2020/2021”" zmieniono dnia: 2020-09-17 11:53 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.06.10.07.2020" stworzono dnia: 2020-09-16 14:33 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Zambrów i jednostek organizacyjnych Gminy Zambrów w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r."" zmieniono dnia: 2020-09-15 13:43 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Zambrów i jednostek organizacyjnych Gminy Zambrów w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2023 r."" zmieniono dnia: 2020-09-15 13:41 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: "Wykonanie usługi polegającej na zwalczaniu śliskości na drogach gminnych w sezonie zimowym 2020/2021”" zmieniono dnia: 2020-09-15 10:38 przez: Bożena Plona
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :