ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie o IX sesji Rady Gminy Zambrów w dniu 28 listopada 2019 r." stworzono dnia: 2019-11-21 08:29 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przebudowa drogi gminnej Tabędz – Krajewo-Ćwikły, gmina Zambrów." zmieniono dnia: 2019-11-20 14:51 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Rozbudowa SP w Wiśniewie " stworzono dnia: 2019-11-20 11:09 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wojta Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2019-11-19 13:35 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE" stworzono dnia: 2019-11-19 13:28 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie”" zmieniono dnia: 2019-11-18 12:04 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Przedszkole Samorządowe" zmieniono dnia: 2019-11-18 07:28 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Przedszkole Samorządowe" stworzono dnia: 2019-11-18 07:28 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.11.1.2019" zmieniono dnia: 2019-11-14 11:17 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta GHminy Zambrów Rrg.6220.11.1.2019" stworzono dnia: 2019-11-14 11:17 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego " stworzono dnia: 2019-11-13 12:14 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Rejestr Instytucji Kultury" zmieniono dnia: 2019-11-13 08:06 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Rejestr Instytucji Kultury" zmieniono dnia: 2019-11-13 08:05 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Rejestr Instytucji Kultury" zmieniono dnia: 2019-11-13 08:05 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Rejestr Instytucji Kultury" zmieniono dnia: 2019-11-13 08:04 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Rejestr Instytucji Kultury" stworzono dnia: 2019-11-13 08:00 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbrzeźnica nr 31B oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Długobórz ul. Strażacka 8 dz. 6/1, gmina Zambrów”" zmieniono dnia: 2019-11-12 12:59 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : " Zapytanie ofertowe: „Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowiec Stary 6 dz. 81/1 , gmina Zambrów”" zmieniono dnia: 2019-11-12 12:56 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : " Zapytanie ofertowe: „Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowiec Stary 6 dz. 81/1 , gmina Zambrów”" zmieniono dnia: 2019-11-12 08:36 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zamówienie publiczne na wykonanie zadania „MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRAJEWO BIAŁE, GM. ZAMBRÓW”" stworzono dnia: 2019-11-06 13:26 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : " Zapytanie ofertowe: „Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowiec Stary 6 dz. 81/1 , gmina Zambrów”" stworzono dnia: 2019-11-06 10:54 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.11.1.2019.IA" stworzono dnia: 2019-11-06 09:27 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaktualizowana podstawowa kwota dotacji" stworzono dnia: 2019-11-04 13:55 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejazdów kolejowych w miejscowościach Szeli-Leśnica i Łady Borowe" zmieniono dnia: 2019-11-04 13:13 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zawiadomienie Wody Polskie BI.ZUZ.5.421.200.2019.ED" stworzono dnia: 2019-11-04 13:11 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zawiadomienie BI.RPU.515.2.2019.AK " stworzono dnia: 2019-10-31 07:23 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbrzeźnica nr 31B oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Długobórz ul. Strażacka 8 dz. 6/1, gmina Zambrów”" stworzono dnia: 2019-10-30 13:50 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbrzeźnica nr 31B oraz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Długobórz ul. Strażacka 8 dz. 6/1, gmina Zambrów”" zmieniono dnia: 2019-10-30 11:34 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 150/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Zambrowie." stworzono dnia: 2019-10-30 11:16 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 149/VIII/19 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 października 2019 r. " stworzono dnia: 2019-10-30 11:16 przez: Bożena Plona
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :