Urząd Gminy Zambrów

Historia zmian

 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 166/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Gminy Zambrów za 2020 r." stworzono dnia: 2021-04-14 12:01 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 165/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r." stworzono dnia: 2021-04-14 12:00 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.4.2021" stworzono dnia: 2021-04-13 12:29 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Petycja " stworzono dnia: 2021-04-06 12:10 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "petycja dotycząca Referendum Ludowego" stworzono dnia: 2021-04-06 12:04 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego " stworzono dnia: 2021-04-06 07:17 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.5.5.2020.IA" stworzono dnia: 2021-04-06 07:16 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Ogłoszenie o II przetargu" zmieniono dnia: 2021-04-02 07:46 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.3.2021" stworzono dnia: 2021-04-01 12:55 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.2.2021" stworzono dnia: 2021-04-01 12:54 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2021-03-31 13:54 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 164/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 30 marca 2021 r. " stworzono dnia: 2021-03-31 09:22 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 163/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2021-03-31 09:21 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 162/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2021-03-31 09:21 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 161/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom Szkół Podstawowych do podejmowania czynności związanych z opieką nad uczniami w trakcie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły" stworzono dnia: 2021-03-31 09:20 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 160/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r." stworzono dnia: 2021-03-31 09:20 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 159/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie określenia liczby zastępców Wójta Gminy Zambrów oraz powołania Zastępcy Wójta Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2021-03-31 09:19 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 158/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji Projektu grantowego pt. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zambrów – III edycja”" stworzono dnia: 2021-03-31 09:18 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 157/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r." stworzono dnia: 2021-03-31 09:17 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 226/XVIII/21 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego" stworzono dnia: 2021-03-31 09:15 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 225/XVIII/21 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego" stworzono dnia: 2021-03-31 09:14 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 224/XVIII/21 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2021" stworzono dnia: 2021-03-31 09:14 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 223/XVIII/21 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2021-2024" stworzono dnia: 2021-03-31 09:13 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Kadencja 2014-2018" zmieniono dnia: 2021-03-30 08:45 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "zawiadomienie Wody Polskie znak BI.ZUZ.5.4210.27.2021.ED z dnia 26.03.2021r." stworzono dnia: 2021-03-29 13:16 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2021 r." stworzono dnia: 2021-03-29 08:17 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.1.2021" stworzono dnia: 2021-03-26 10:04 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.05.01.2021" stworzono dnia: 2021-03-25 14:17 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Gminy Zambrów w dniu 29 marca 2021 r." zmieniono dnia: 2021-03-25 14:15 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Gminy Zambrów w dniu 29 marca 2021 r." stworzono dnia: 2021-03-25 07:26 przez: Bożena Plona
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :