Urząd Gminy Zambrów

Historia zmian

 • Artykuł : "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021" stworzono dnia: 2021-01-20 14:39 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa budynku OSP Chorzele” " stworzono dnia: 2021-01-19 08:29 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "podstawowa kwota dotacji na 2021 r." stworzono dnia: 2021-01-18 14:27 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ogłoszenie o przetargu na dostawę żwiru drogowego, gruzu budowlanego rozdrobnionego i mieszanki drogowej wraz z załadunkiem, wyładunkiem i wyrównaniem za pomocą równiarki z przeznaczeniem na remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2021-01-18 13:22 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "karty imiennego głosowania XVI sesja" stworzono dnia: 2021-01-15 14:36 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.22.01.2020" stworzono dnia: 2021-01-15 14:01 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.21.2020" stworzono dnia: 2021-01-15 08:31 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację gruntowej drogi dojazdowej do pól położonej w miejscowości Długobórz" zmieniono dnia: 2021-01-12 14:36 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Nabór Pracowników" zmieniono dnia: 2021-01-11 12:12 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Nabór Pracowników" zmieniono dnia: 2021-01-11 12:07 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Nabór Pracowników" zmieniono dnia: 2021-01-11 12:07 przez: Mariusz Kulesza
 • Strona : "Nabór Pracowników" zmieniono dnia: 2021-01-11 12:06 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 5 stycznia 2021" stworzono dnia: 2021-01-08 13:39 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskwoej na budowę hali produkcyjnej w Starym Laskowcu" stworzono dnia: 2021-01-08 13:37 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na wykonywanie rozgraniczeń zleconych przez Wójta Gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2021-01-08 13:13 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na wykonywanie wznowień granic nieruchomości zleconych przez Wójta Gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2021-01-08 13:12 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 146/VIII/21 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zambrów w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2021-2025 " stworzono dnia: 2021-01-08 12:08 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 144/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł w Gminie Zambrów" stworzono dnia: 2021-01-08 12:07 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 145/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r." stworzono dnia: 2021-01-08 11:37 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 141/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r." zmieniono dnia: 2021-01-08 11:36 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 142//VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r." zmieniono dnia: 2021-01-08 11:35 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 143/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Zambrów." zmieniono dnia: 2021-01-08 11:35 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół podległych Gminie Zambrów w latach 2021-2022" zmieniono dnia: 2021-01-05 13:43 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 143/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie obsługi bankowej budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Zambrów." stworzono dnia: 2021-01-04 10:38 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 142//VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r." stworzono dnia: 2021-01-04 10:37 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 141/VIII/20 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r." stworzono dnia: 2021-01-04 10:36 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 214/XVI/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów w Osowcu w Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu." stworzono dnia: 2021-01-04 10:35 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 213/XVI/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 22 grudnia 2020 r. " stworzono dnia: 2021-01-04 10:35 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 212/XVI/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy Komisji Rady na rok 2021. Na" stworzono dnia: 2021-01-04 10:34 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 211/XVI/20 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zambrów w roku 2021. Na" zmieniono dnia: 2021-01-04 10:33 przez: Bożena Plona
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :