ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW" stworzono dnia: 2020-03-27 22:40 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW Rrg.6733.6.2020" stworzono dnia: 2020-03-27 22:33 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Ogłoszenie na temat XII sesji Rady Gminy Zambrów w dniu 30 marca 2020 r." stworzono dnia: 2020-03-27 22:30 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 2682 obręb m. Zambrów" zmieniono dnia: 2020-03-26 13:02 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe: Wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków użyteczności publicznej gminy Zambrów " stworzono dnia: 2020-03-25 10:07 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Zawiadomienie Wody Polskie znak: BI.ZUZ.5.4210.45.2020.MP " stworzono dnia: 2020-03-25 08:59 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW Rrg.6733.5.2020" stworzono dnia: 2020-03-25 08:58 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW Rrg.6733.6.2019" zmieniono dnia: 2020-03-25 08:56 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW Rrg.6733.6.2019" stworzono dnia: 2020-03-25 08:55 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na dostawę samochodu służbowego typu FURGON na potrzeby Urzędu Gminy w Zambrowie" zmieniono dnia: 2020-03-25 07:33 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.4.2020" stworzono dnia: 2020-03-20 14:24 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.3.2020" stworzono dnia: 2020-03-20 14:24 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zaproszenie do złozenia oferty-rozgraniczenie działek i wznowienie granic" zmieniono dnia: 2020-03-20 13:21 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na podział działki i wykonanie mapy inwentaryzacyjnej " zmieniono dnia: 2020-03-20 13:21 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na podział działki i wykonanie mapy inwentaryzacyjnej " zmieniono dnia: 2020-03-20 13:20 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 2682 obręb m. Zambrów" zmieniono dnia: 2020-03-20 13:01 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "ZApytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2020-03-20 08:49 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Budowa sieci wodociągowej PE 100 RC SDR 17 DN 110 Klimasze – Poryte-Jabłoń, gm. Zambrów dz. nr 962, 959, 11, 2, 3/2, 4, 19" zmieniono dnia: 2020-03-20 08:09 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Zawiadomienie Wody Polskie" stworzono dnia: 2020-03-19 11:35 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na podział działki i wykonanie mapy inwentaryzacyjnej " zmieniono dnia: 2020-03-19 11:35 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dwukrotnego obustronnego koszenia poboczy na drogach gminnych" stworzono dnia: 2020-03-17 13:50 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Wierzbowo-Wieś" stworzono dnia: 2020-03-17 11:16 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę elekrowni fotowolaticznej w m. Cieciorki" stworzono dnia: 2020-03-13 12:37 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2020-03-12 13:38 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zaproszenie do złożenia oferty na podział działki i wykonanie mapy inwentaryzacyjnej " stworzono dnia: 2020-03-12 12:47 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zaproszenie do złozenia oferty-rozgraniczenie działek i wznowienie granic" stworzono dnia: 2020-03-12 12:42 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na Budowę przedszkola gminnego " zmieniono dnia: 2020-03-12 12:30 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I-7820.11.1.2019.IA" zmieniono dnia: 2020-03-12 07:17 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony na Budowę przedszkola gminnego " zmieniono dnia: 2020-03-11 13:17 przez: Joanna Piotrowska
 • Artykuł : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 2682 obręb m. Zambrów" zmieniono dnia: 2020-03-11 11:42 przez: Mariusz Kulesza
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :