ugzambrow

Historia zmian

 • Artykuł : "Rrg.6733.3.2019 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW" stworzono dnia: 2019-07-18 14:46 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie SKO w Łomży " stworzono dnia: 2019-07-17 10:44 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 45/VIII/19 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze." stworzono dnia: 2019-07-15 08:36 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/19 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego." stworzono dnia: 2019-07-15 08:36 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 43/VIII/19 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Laskowcu." stworzono dnia: 2019-07-15 08:35 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 42/VIII/19 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu." stworzono dnia: 2019-07-15 08:34 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 41/VIII/19 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r." stworzono dnia: 2019-07-15 08:34 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 40/VIII/19 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkola prowadzonego przez Gminę Zambrów w roku szkolnym 2018/2019." stworzono dnia: 2019-07-15 08:33 przez: Bożena Plona
 • Strona : "Ochrona danych osobowych" zmieniono dnia: 2019-07-15 07:19 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zambrów o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zambrów" zmieniono dnia: 2019-07-12 10:43 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zawiadomienie Wody Polskie" stworzono dnia: 2019-07-12 08:24 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zawiadomienie Wody Polskie BI.ZUZ.5.421.72.2019.ED" stworzono dnia: 2019-07-12 07:38 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej (traktorka) na potrzeby Urzedu Gminy w Zambrowie" stworzono dnia: 2019-07-11 11:30 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Wybory do Izb Rolniczych 2019" zmieniono dnia: 2019-07-11 08:12 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "„Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant rozszerzony – 2 obiekty w gminie Zambrów. Część I: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Koziki-Jałbrzyków Stok. Część II: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Poryte-Jabłoń”" stworzono dnia: 2019-07-10 15:04 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zambrów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów części obrębu geodezyjnego Wola Zambrowska" zmieniono dnia: 2019-07-10 14:49 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zambrów " zmieniono dnia: 2019-07-10 14:48 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zambrów " zmieniono dnia: 2019-07-10 14:43 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie o wydaniu decyzji Rrg.6220.02.15.2019" stworzono dnia: 2019-07-10 11:43 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zambrów " stworzono dnia: 2019-07-10 11:04 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zambrów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów części obrębu geodezyjnego Wola Zambrowska" stworzono dnia: 2019-07-10 11:02 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej (traktorka) na potrzeby Urzędu Gminy w Zambrowie" zmieniono dnia: 2019-07-10 10:07 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ogłoszenie na dowóz uczniów do szkół podległych Gminie Zambrów w roku szkolnym 2019/2020" zmieniono dnia: 2019-07-09 13:55 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Ogłoszenie : „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowościach Koziki-Jałbrzyków Stok i Poryte-Jabłoń, gm. Zambrów” " zmieniono dnia: 2019-07-09 12:54 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zawiadomienie Wody Polskie" zmieniono dnia: 2019-07-08 14:23 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "zawiadomienie Wody Polskie" stworzono dnia: 2019-07-08 14:22 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe na remont nawierzchni dróg w miejscowości Gardlin i Szeligi-Leśnica" stworzono dnia: 2019-07-05 10:51 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Zawiadomienie Wody Polskie" stworzono dnia: 2019-07-05 07:22 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie" zmieniono dnia: 2019-07-04 13:26 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Ogłoszenie : „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowościach Koziki-Jałbrzyków Stok i Poryte-Jabłoń, gm. Zambrów” " zmieniono dnia: 2019-07-04 13:16 przez: Bożena Plona
Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :